AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM

AMDANOM NI

ABOUT US

As a registered charity, the Friends of Ceredigion Museum are proud of our work to support the Museum, which serves the whole of the historic county of Ceredigion, and that we act as a bridge between the Museum and the wider community.  We also advise the Museum staff through our Council and provide many kinds of voluntary help when required. 

In return for this support, the Friends have the satisfaction of knowing that our efforts are helping to preserve Ceredigion’s rich heritage.  We also receive and share information about up-coming lectures or outings and invitations to social events and exhibition openings.  Friends are entitled to 10% discount at the Museum’s shop, and for the purchase of art work displayed in the gallery which may be intended for sale.

Fel elusen gofrestredig, mae Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn falch o'n gwaith i gefnogi'r Amgueddfa, sy'n gwasanaethu sir hanesyddol Ceredigion gyfan, a'n bod yn bont rhwng yr Amgueddfa a'r gymuned ehangach. Rydym hefyd yn cynghori staff yr Amgueddfa trwy ein Cyngor ac yn darparu llawer o fathau o gymorth gwirfoddol pan fo angen.

 

Mewn gyfnewid am y gefnogaeth hon, mae'r Cyfeillion gyda’r boddhad o wybod bod ein hymdrechion yn helpu i ddiogelu treftadaeth gyfoethog Ceredigion. Rydym hefyd yn derbyn a rhannu gwybodaeth am ddarlithoedd neu ymweliadau sydd i ddod a gwahoddiadau i ddigwyddiadau cymdeithasol ac agoriadau arddangosfeydd. Mae gan gyfeillion hawl i ostyngiad o 10% yn siop yr Amgueddfa, ac ar gyfer prynu gwaith celf sydd wedi'i arddangos yn yr oriel a allai fod ar gyfer gwerthu.

 

CYMRYD RHAN

Mae ymuno â'r Cyfeillion yn dod â chyfleoedd i ddysgu am eitemau a gwrthrychau sy'n rhan o hanes a threftadaeth Ceredigion ac i fynychu arddangosfeydd ar bynciau a themâu cyffrous. Gallwch hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol yn ystod gwyliau'r ysgol, a chymryd rhan mewn gweithgareddau celf cymunedol a hanes lleol.

 

Rydym yn croesawu pawb sydd eisiau ymuno â ni i rannu'r diddordebau hyn, boed yn gwylio ffilmiau clasurol, drama a pherfformiad, neu wirfoddoli a chael profiad gwaith - neu'r ddau!

GET INVOLVED

Joining the Friends brings opportunities to learn about items and objects that are part of the history and heritage of Ceredigion and to attend exhibitions on exciting topics and themes.  You can also participate in creative activities during school holidays and get involved with community art and local history activities. 

 

We welcome everybody who wants to join us in sharing these interests, whether watching classic film, drama and performance, or volunteering and gaining work experience – or both!

 
cathy and mona
DSC00786
DSC00797
DSC00796
DSC_0919
DSC_0938
DSC_0971
DSC_0977
DSC_0981
DSC_0982
DSC_0988
DSC_0992
DSC_0994
DSC_0999
DSC_1004
DSC_1003
DSC_1006
RHAGLEN
PROGRAMME

2021  

2021  

 
Show More

Sadwrn 30 Ionawr

2.00 yp  

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Sadwrn 17 Gorffennaf

2.00 yp Coliseum, Aberystwyth

Cyflwyniad blynyddol gan y Curadur

Sadwrn 16 Hydref

2.00 yp Coliseum, Aberystwyth

Darlith Edward I

TBA

AGRAFFWYR ABERYSTWYTH

Saturday 30 January

2.00 pm On Line

Annual General Meeting 

Saturday 17 July

2.00 pm Coliseum, Aberystwyth

Annual Presentation by the Curator 

Saturday 16 October

2.00 pm Coliseum, Aberystwyth

Talk on Edward I

TBA

ABERYSTWYTH PRINTMAKERS

 

AELODAETH

Ymunwch Heddiw!

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Aelodaeth gyflawn - unigolion deunaw oed neu'd hŷn - £8.00

Aelodaethiau - unigolion lau na deunaw oed - am ddim

Aelodaeth i unigolion di-gyflog - £5.00

Aelodaeth i fusnesau a sefyfliadau - £25.00

Aelodaeth anrhydeddus am oes i gydnabod gwasnaeth eithriadol - am ddim

Aelodaeth gysylltiol i wirfoddolwyr gweithredol - am ddim

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

MEMBERSHIP

Join Today!

Full membership - individuals of 18 years of age and over £8.00

Junior membership - individuals under 18 years of age - free

Membership for unwaged individuals - £5.00

Business and organisational membership - £25.00

Honorary life membership in recognition of exceptional service - free

Associate membership for active volunteers - free

 

 

 Cysylltu â Ni / Contact Us

CYFEIRIAD / ADDRESS: COLISEUM, TERRACE ROAD, ABERYSTWYTH SY23 2AQ

FFÔN/ TEL: 01970 633 088  |  MAIL@FRIENDSOFCEREDIGIONMUSEUM.COM

 
Give Us Your Feedback
How was your experience?
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon
DSC_0938